Jag vill bryta tystnaden kring alkoholism, beroende & medberoende eftersom jag är trött på alla som lider i tystnad och inte vet var de ska vända sig eller hur de ska göra för att må bra och hitta ett liv som fungerar. Min egen resa från att vara en aktiv alkoholist som mådde extremt psykiskt dåligt till att idag ha 13 års rak nykterhet med erfarenhet av återfall, panikångest och destruktiva relationer och att nu ha ett liv där kan hantera livet på livets villkor.

Nu hjälper jag andra genom föreläsningar och coachande & motiverande samtal att inspirera och våga bryta destruktiva mönster. För att verklig och hållbar förändring ska ske måste vi börja där vi är och utgå ifrån våra egna förutsättningar. Vi är alla olika och har olika behov. Alla har sin väg i livet och jag kan hjälpa dig att hitta din så att du kan känna dig fri.